SEDEREA PE TERMEN LUNG IN ROMANIA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In cazul in care nu sunteti cetatean al Uniunii Europene si doriti obtinerea unui permis de sedere pe termen lung pe teritoriul acestui stat, trebuie sa solicitati acordarea dreptului de sedere pe termen lung la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti, iar daca raspunsul este pozitiv, depuneti documentele pentru obtinerea permisului de sedere pe termen lung. Puteti obtine acest drept atat ca membru de familie al unui cetatean roman, cat si pentru alt scop al sederii in Romania (de exemplu: munca, activitati comerciale, reintregirea familiei, etc.).

Permisul de sedere pe termen lung are o valabilitate de 10 ani in cazul in care sunteti membru de familie al unui cetatean roman si de 5 ani daca aveti reglementata sederea in Romania pentru celelalte scopuri prevazute de lege.

Pentru a obtine dreptul de sedere pe termen lung trebuie sa fi avut o sedere continua pe teritoriul Romaniei in ultimii 5 ani. Sederea este considerata continua atunci cand perioada de absenta de pe teritoriul Romaniei este mai mica de 6 luni consecutive si nu depaseste in total 10 luni si daca impotriva strainului nu a fost dispusa nici o masura de indepartare de pe teritoriul national.

Perioada pentru care strainul a lipsit din Romania  in vederea desfasurarii unor activitati de transport international si pentru care se pot prezenta acte doveditoare, inscrisuri doveditoare, in acest sens nu se considera absenta de pe teritoriul Romaniei.

Perioada de sedere in scop de studii se calculeaza la jumatate pentru rezidenta pe termen lung. Nu se ia in calcul sederea conferita de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici cea obtinuta pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier.

Nu pot primi un drept de sedere pe termen lung in Romania urmatoarele categorii:

  • strainii beneficiari ai unui drept de sedere temporara pentru studii,
  • solicitantii de azil sau beneficiarii al protectiei umanitare temporare,
  • va aflati in Romania cu viza de scurta sedere sau viza/drept de sedere conferit de viza diplomatica sau de serviciu.

Copiii minori pot beneficia de sedere pe termen lung  doar daca cel putin unul din parinti a primit  acest drept.

Cererile pentru acordarea dreptului de sedere pe termen lung vor fi solutionate in maximum 6 luni, iar pentru motive obiective acest termen se poate prelungi cu inca 3 luni, cu instiintarea solicitantului. Raspunsul se transmite in scris, in 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.

In 30 de zile de la primirea raspunsului pozitiv , trebuiesc depuse documentele necesare eliberarii permisului de sedere pe termen lung la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari unde a fost inregistrata cererea.

Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung, precum si motivele care au stat la baza acestuia se comunica, in scris solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii. Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung poate fi atacat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti. Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung nu produce efecte juridice asupra dreptului de sedere al titularului cererii.

Atentie! Dreptul de sedere pe termen lung se solicita de catre posesorul unui permis de sedere la formatiunile teritoriale ale inspectoratului general pentru imigrari.

Titularii unui drept de sedere pe termen lung in Romania beneficiaza de tratament egal cu cetatenii romani, in conditiile legii, astfel:

  • pot lucra pe teritoriul Romaniei fara autorizatie de munca, in baza unui contract individual de munca avizat de Inspectoratul Teritorial de Munca.
  • au acces la toate formele si nivelurile de invatamant si de pregatire profesionala, inclusiv la acordarea burselor de studiu, echivalarea studiilor si recunoasterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenta si a calificarilor profesionale,
  • au acces la masurile de securitate si protectie sociala, asistenta medicala si sociala,
  • beneficiaza de deducerile la impozit pe venitul global si de scutirile de taxe,
  • au acces la bunuri si servicii publice, inclusiv obtinerea de locuinte, libertatea de asociere, afiliere si apartenenta la o organizatie sindicala sau profesionala.

Leave a Reply