Avizul de Angajare

job

Persoanele care doresc sa munceasca in Romania si au cetatenia unui stat din afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, trebuie sa gaeasca un angajator si sa treaca de probele impuse de acesta. Daca angajatorul se hotaraste sa  angajeze un cetatean non-UE, acesta va obtine aviz de angajare. Un strain non-UE poate fi angajat in Romania la un singur angajator.

Angajatorul va obtine avizul de angajare de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care are sediul social. Pentru acesta, va depune o serie de documente.

In ceea ce-i priveste pe cetatenii non-UE,  avizul de angajare se emite cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
 • Sunt indeplinite conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;
 • Se face dovada faptului ca viitorul angajat este apt din punct de vedere medical in vederea desfasurarii activitatii respective;
 • Viitorul angajat nu are antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
 • Se incadreaza in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului;
 • Angajatorul are achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;
 • Angajatorul desfasoara efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei avizului de angajare;
 • Angajatorul sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.

Inspectoratul General pentru Imigrari solutioneaza cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detasare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulata de angajatorul unui posesor de Carte albastra a Uniunii Europene obtinuta intr-un alt stat membru se solutioneaza in termen de 15 zile de la data primirii.

Avizul de angajare se anuleaza de Inspectoratul General pentru Imigrari in urmatoarele cazuri:

 • Se constata ulterior ca la data eliberarii avizului de angajare nu erau indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta in acest sens;
 • Se constata ulterior ca avizul de angajare a fost obtinut pe baza unor documente false sau falsificate;
 • Angajatorul nu se prezinta la Inspectoratul General pentru Imigrari in vederea ridicarii avizului de angajare/detasare, in termen de 30 de zile de la data programata pentru solutionarea cererii;
 • Se constata ca pana la obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sau detasare nu mai sunt indeplinite conditiile de eliberare a avizului de angajare.

Daca avizul de angajare a fost pierdut, la cererea titularului, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza un duplicat al avizului de angajare pierdut, deteriorat sau distrus.

Avizul de angajare se pastreaza de catre angajator pe durata intregii perioade de angajare sau detasare. Angajatorul trebuie sa pastreze, cel putin pe durata perioadei de angajare, o copie a permisului de sedere sau a documentului de calatorie din care sa rezulte legalitatea sederii strainului pe teritoriul Romaniei.

Leave a Reply