Viza pentru alte scopuri

myhc_14847

Cetatenii statelor din afara UE si SEE care doresc sa ramana pe teritoriul Romaniei pentru mai mult timp in diferite scopuri trebuie sa indeplineasca o serie de conditii in concordanta cu scopul ales.

Ce inseamna alte scopuri?
Categoria alte scopuri contine o serie de activitati care pot fi desfasurate pe teritoriul Romaniei, de exemplu: administrator al unei firme, formarea profesionala neremunerata, voluntar, tratament medical de lunga durata sau pentru alte activitati ce nu contravin legilor romane.

Administrator al unei firme
Strainul care vine in Romania in calitate de administrator al unei societati comerciale trebuie sa faca dovada indeplinii cumulative a unor conditii: trebuie sa arate ca nu a fost asociat sau administrator in nicio companie romana in ultimii 2 ani, societatea trebuie sa realizeze un aport de capital social sau aport de tehnologie in valoare de cel putin 50.000 euro si sa nu existe un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop in aceasi societate.

Formarea profesionala neremunerata
Strainii care vin in Romana in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati, trebuie sa aiba incheiat un contract de formare profesionala si sa dispuna de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu brut pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza.

Voluntariat
Ca si voluntar in Romania strainul trebuie sa aiba incheiat un contract de voluntariat cu o persoana juridica de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ, denumita organizatie-gazda. Contractul va cuprinde mentiuni cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care este supravegheat in indeplinirea sarcinilor, precum si informatii privind orele de lucru. Organizatia-gazda trebuie sa asigure cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, precum si eventualele costuri privind indepartarea. Strainul trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani, iar daca strainul este minor, este necesara incuviitarea parintilor cu privire la sederea acestuia pe teritoriul Romaniei.

Pentru tratament medical de lunga durata
Strainii care urmeaza un tratament medical de lunga durata, in cadrul institutiilor medicale publice sau private, trebuie sa prezinte o scrisoare de acceptare din partea institutiilor respective, in care sa fie precizat diagnosticul si durata tratamentului. Strainul poate avea si un eventual insotitor, care sa il asiste daca se afla in imposibilitatea de a se ingriji singur, dar numai daca acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare.

Leave a Reply