Inregistrare rezidenta pentru cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene:

14358975_519180814959825_3705992025039815767_n

Cetatenii  statelor  din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European sau Confederatia Elvetiana  care raman pe teritoriul Romaniei mai mult de  3 luni trebuie sa isi inregistreze rezidenta in Romania.

Documentele emise de Statul Roman  care atesta rezidenta in Romania sunt: certificat de inregistrare (pentru cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene), carte de rezidenta (pentru membrii de familie ai cetatenilor UE/SEE/Confederatia Elvetiana), carte de rezidenta permanenta (atat pentru cetatenii UE/SEE/Confederatia Elvetiana, cat si pentru membrii lor de familie).

Cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene si membrii lor de familie  au aceleasi drepturi ca si cetatenii romani , pot lucra pe teritoriul Romaniei, in baza unui contract de munca, pot detine terenuri si proprietati .

Pentru a putea obtine un certificat de inregistrare/cartii rezidenta sunt necesare o serie de documente care variaza in functie de scopul sederii in Romania. Trebuie sa desfasurati o activitate pe teritoriul tarii si anume: angajare in munca, detasati, activitati comerciale,activitati economice, activitati profesionale, voluntariat, studii. O alta situatie de dobandire a certificatului de rezidenta este aceea de a fi membru de familie(mama, tata, frate, sora) sau  parteneri si persoane aflate in intretinere.

Certificatul de inregistrare este valabil pentru o perioada cuprinsa între 1 –  5 ani.

Cartea de rezidenta este documentul de identitate ce se emite membrilor de familie ai cetatenilor UE  si se emite in 90 de zile de la data depunerii cererii. Valabilitatea cartii de rezidenta este de pana la 5 ani de la data emiterii si nu poate depasi  perioada de rezidenta a cetateanului UE/SEE/Confederatiei Elvetiene al carui membru de familie este solicitantul, la prelungirile ulterioare  cartea de rezidenta se eliberează in cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

Leave a Reply